sektio.fi

sektio.fi

Jaetaan tietoa ja empatiaa

 

SEKTIOÄITIEN JA KAIKKIEN VAUVOJEN HYVÄKSI

Sektio koskettaa Suomessa vuosittain noin 15-17 prosenttia synnyttäjistä. Se tarkoittaa, että meillä on joka vuosi keskimäärin noin 8 000 naista, joiden synnytys päättyy suunnitellusti tai suunnittelematta leikkaukseen. Sektio.fi on palvelu, joka yhdistää asiantuntijoiden tiedon ja sektion kokeneiden äitien hiljaisen tiedon. Sivu keskittyy äitien hyvinvointiin ja sektiosta toipumiseen. 

* Täällä ei ole tarkoitus selittää sektioleikkauksia tai ottaa kantaa niiden tarpeellisuuteen. Täällä on tarkoitus ymmärtää äitejä ja helpottaa toipumista. Sivulla käytettyjen faktojen yhteydessä on mainittu lähteet, muut lainaukset ja kommentit ovat otteita sivuilla julkaistun kyselyn vastauksista.

 
 

SEKTIOKYSELYYN LÄHES 300 VASTAUSTA ÄIDEILTÄ

Sektio.fin taustalla on syyskuussa 2017 julkaistu kysely. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 268 äitiä, joille on tehty sektio vuonna 2007 - 2017. Lisäksi joukko asiantuntijoita innostui tarjoamaan apuaan. Kyselyn huima suosio yllätti. Parasta palautetta oli, että jo kyselyllä itsellään oli terapeuttinen vaikutus sektiosta toipumiseen.

sektio_selviaa [Autosaved] [Autosaved].jpg

SEKTIO SYNNYTYSTAPANA

Kuinka paljon sektioita tehdään? Ovatko sektiot lisääntyneet vai vähentyneet viime vuosien aikana? Kuinka moni sektiolla synnyttänyt synnyttää seuraavan lapsen alateitse? Alatiesynnytys vai sektio? Tänne on koottu faktoja eri organisaatioiden sivuilta.

sektio2.jpg

SEKTIOSTA TOIPUMINEN

Tee itsellesi toipumissuunnitelma. Sivulle on jaoteltu sektiosta toipumiseen liittyviä asioita: kätilöiden tuki, ihokontakti ja imetys, haavan ja arven hoitaminen, turvalliseen nostamiseen ja kantamiseen liittyvät asennot, liikkeelle lähtö ja kevyt liikunta sekä ravinto.


ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT KYSYMYKSIIN SEKTIOSTA

Onko sektio synnytys? Miten sektiosta toipumista voi helpottaa? Sektiokyselyssä äidit kertoivat millaisiin sektioon liittyviin kysymyksiin he olisivat halunneet etukäteen tai nyt myöhemmin tietää vastauksen. He saivat samalla ehdottaa tarkennuksia, keneltä vastauksen haluaisivat kuulla.

Asiantuntijoiksi ovat lupautuneet naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit Nanneli Pallasmaa (TYKS) ja Hanna Rouhe (HYKS), kätilötiimi (TAYS), tutkimusprofessori Mika Gissler (THL), neuvolapsykologi Saara Kaikkonen, äitiysfysioterapeutti Piritta Hagman, doula ja joogaohjaaja Hanna-Mari Nieminen, kätilö ja terveydenhoitaja Eeva Itkonen sekä osteopaatit Lasse Maijala ja Jutta Aalto

ÄITIEN 100 VINKKIÄ

Kaikki menee hyvin! Sinä olet upea äiti! Kyselyyn vastanneet äidit jättivät yhteensä yli 150 omakohtaista vinkkiä äideille, jotka suunnitellusti tai suunnittelematta joutuvat sektioon. Täältä löydät yhteenvedon vinkeistä jaoteltuna kolmeen teemaan: synnytykseen valmistautuminen, toipuminen ja yleiset tsemppausvinkit. 

LINKKEJÄ - ASIAA JA ASENNETTA

Sektiosta on tehty niin väitöskirjoja kuin synnytyskertomuksia vlogien muotoon. Tästä pääset tutkimaan erilaisia näkökulmia sektiosta ja siihen liittyvistä asioista kuten toipumisesta tai kokemuksista. Voit lisätä sivuille vastaantulleen kiinnostavan linkin - tai vaikka oman blogisi ja synnytyskertomuksesi.


SUUNNITELTU SEKTIO

Suunniteltu tai elektiivinen sektio tarkoittaa etukäteen sovittua keisarileikkausta. Yleisimmät syyt etukäteen sovitulle leikkaukselle ovat sikiön perätila, istukan poikkeava sijainti, vauvan suuri koko tai hidastunut kasvu, aiemmista synnytyksistä saadut vauriot tai synnytyspelko.

KIIREELLINEN SEKTIO

Kiireellinen sektio eli päivystyskeisarileikkaus on vaihtoehto, jos vauvan voinnissa tapahtuu muutoksia tai synnytys ei muuten etene normaalisti. Kiireellinen sektio tehdään yleensä puudutuksessa, mutta joskus leikkaus vaatii nukutuksen. Lääkäri tekee päätöksen kiireellisestä sektiosta synnytyssalissa. 

HÄTÄSEKTIO

Hätäsektio eli hätäkeisarileikkaus tehdään, kun synnytys päätyy syystä tai toisesta hätätilanteeseen ja vauvan vointi heikkenee hengenvaarallisesti. Hätäsektiossa äiti nukutetaan ja viedään leikkaussaliin mahdollisimman nopeasti. Erona muihin sektioihin, tukihenkilö ei pääse mukaan leikkaussaliin.


Voit lukea projektin kehitysprosessista ja yhteenvedon LinkedIn-blogeista.

SEKTIO.FI on syntynyt arvopohjaisesti - täällä jaetaan tietoa ja empatiaa. Jos haluat osallistua, voit jättää ideasi ja yhteystietosi.