sektio.fi

ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT

Hanna Rouhe, naistentautien ja synnysten erikoislääkäri (HYKS)

 
Profiilikuva 2017.jpg

Onko sektio synnytys? Sektio on toinen synnytystapa ja yhtä lailla synnytys kuin alatiesynnytyskin.

Mistä löytyy tieteellistä tietoa sektioista? www.naistalo.fi ja esim. lisäksi Nanneli Pallasmaan väitöskirja.

Onko jossain objektiivista tietoa perätilasynnytyksistä ja niiden vuoksi tehdyistä suunnitelluista sektioista? Pyrin ainakin itse (ja oletan,että muutkin kollegat) antamaan objektiivisen tiedon ja jokaisen yksilön kohdalla olevan arvio paremmasta synnytystavasta. Oikein suunniteltuna perätilasynnytys on turvallinen. Perätilasektio ei eroa muista suunnitellusta sektiosta.

Mitä mahdollisuuksia on käsitellä synnytyspelkoa? Synnytyspelon käsittelemään pääsee helposti esim. neuvolassa, yksityisissä (esim Hypnosynnytys tms) tai neuvolan synnytysvalmennuksissa tai neuvolan lähetteellä synnytyspelkovastaanotolla. Synnytyspelkopoliklinikalla pelkoa hoidetaan kätilön tai lääkärin kanssa yksilökeskusteluin. Ensisynnyttäjälle Nyyttiryhmä tarjoaa parhaan avun synnytyspelon hoitoon. Yhdessä ryhmässä on mukana 6-7 ensisynnyttäjää.

Saanko itse valita seuraavallakin kerralla sektion synnytyspelon takia? Ketään ei pakoteta synnyttämään alateitse täysillä raskausviikoilla, ennenaikainen synnytys on eri asia. Tärkeä on valmentautua synnytykseen ja ottaa vastaan synnytyspelon hoito joka tapauksessa eikä vain valita sektiota. Jos loppuraskaudessa alatiesynnytys tuntuu edelleen mahdottomalta, saa toki sektion.

Miksi lääkäri tekee sektiopäätöksen?  Lääkäri tekee sektiopäätöksen, jos lapsen tai äidin terveys vaarantuu synnytyksessä tai muusta syystä ei ole edellytyksiä jatkaa alatiesynnytystä.         

Mitkä ovat yleisimmät syyt sektioon? Yleisimmät syyt kiireelliseen sektioon ovat uhkaava hapenpuute ja pysähtynyt synnytys.

Voiko leikkaussalissa itse vaikuttaa aktiivisesti asioiden kulkuun? Ei juurikaan.Pieniin yksityiskohtiin toki, eli tuleeko puoliso mukaan, haluaako saada vauvan rinnalle, jos mahdollista tai kuunteleeko esim musiikkia.

Mitä leikkauksessa käytännössä tapahtuu? Iho avataan, rasvakudoksen läpi mennään tylpästi, lihaskalvo avataan, lihakset irrotetaan lihaskalvosta, lihaksien välistä tylpästi vatsaonteloon. Kohtuun avaus terävästi. Vauva autetaan ulos. Tämän jälkeen suljetaan kohtu kahdessa kerroksessa, tyrehdytetään mahdolliset vuodot, huolehditaan että kohtu supistaa, suljetaan vatsakalvo, suljetaan lihaskalvo ja suljetaan iho. www.naistalo.fi löytyy myös video aiheesta.

Katkaistaanko vatsalihakset? Lihaksia ei katkaista.

Millaisilla instrumenteilla leikataan? Veitsellä ja saksilla.

Mitä puudutteita annetaan? Mitä lääkkeitä sain ja miksi? Riippuu tilanteesta.

Olisinko saanut jotain omia toiveita leikkuriin kuten musiikkia? Musiikki voi kuunnella omilla kuulokkeilla ja laitteella.

Mikä leikkaussalissa on mahdollista vauvan osalta esim. ensikontaktin mahdollisuus / saanko vauvan iholle? Mikäli äidin ja  vauvan kunto sallii, lapsi annetaan hetkeksi äidin rinnalle sektiossa ja tuodaan heräämöön sektion jälkeen.

Mitä riskejä leikkauksessa on raskautumiseen, tuleviin raskauksiin ja synnytyksiin? Alatiesynnytyksen jälkeen tulee raskaaksi helpommin kuin sektion jälkeen. Raskaudet usein sujuvat hyvin, samoin kuin synnytyksetkin yhden sektion jälkeen, mutta riski tiettyihin komplikaatioihin on suurempi. Esimerkiksi istukan kiinnittymishäiriöt ja repeämäriski on suurempi.

Miten yleisiä ovat komplikaatiot? 30% tulee sektiossa komplikaatio (vuoto, tulehdus, laskimotukos), ja 10% merkittävä/vakava komplikaatio.

Mitä haittaa vauvalle on sektiosta (lääkitys, stressi, lihasjumit jne)? Vauva saa alatiesynnytyksessä tai sen yrityksessä paljon hyötyjä elämään. Varhaiset sopeutumismekanismit hengityksen, verenkierron, lämpötilan ja verensokerin säätelyyn toimivat paremmin. Lapsella on myös pienempi riski diabetekseen, lihavuuteen, allergiaan ja astmaan. 

Kiskotaanko vauva aina kovakouraisesti pois? Usein vauvan ulosautto vaatii napakat otteet ja hyvän tekniikan, jotta ulosautto ei pitkity. On normaali, että tämä saattaa tuntua myös puudutuksen läpi, ei kuitenkaan yleensä kipua.

Voiko sektiolla synnyttänyt synnyttää myöhemmin alateitse? Voi yleensä, jos sektiossa ei erityistä.

Jos seuraava tulee myös sektiolla, avataanko vatsa samasta kohtaa? Kyllä, jos ei poikkeavaa odotettavissa.

Voiko leikkaustraumaa käsitellä lääkärin kanssa? Milloin? Leikkaus- tai synnytystraumaa on tärkeä käsitellä heti lapsivuodeosastolla tai myöhemmin asian jäädessä vaivaamaan.