sektio.fi

ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT

Hanna-Mari Nieminen, doula ja joogaopettaja

 
Hami.jpg
 

Onko sektio synnytys? Minusta sektio on synnytys. Synnytys on aina monitahoinen tapahtumaketju, jonka määrittelyyn vaikuttavat omat henkilökohtaiset kokemukset, toiveet ja arvomaailma. Itse ajattelen, että synnytys on tapahtuma, jossa vauva tavalla tai toisella siirtyy kohdusta, naisen sisältä kohdun ulkopuoliseen maailmaan, to the Earth side. Naisen elämässä se on väistämättä myös siirtymäriitti, ajattelipa sitä tai ei. Arvelen, että osin tästä syystä johtuen on ihmisiä, jotka eivät pidä sektiota synnytyksenä. Alatiesynnytyksen tapaan sektiokin vaatii naiselta luottamusta, uskallusta ja oman itsensä ylittämistä huolimatta siitä, että sektiossa vauva autetaan maailmaan leikkauksella ja naisen mahdollisuus vaikuttaa tapahtumaan on kovin vähäinen. Samalla ymmärrän myös niitä naisia, jotka pettyvät kun syystä tai toisesta eivät voikaan synnyttää alateitse vaan päätyvät sektioon. Uskon, että moni näistä naisista kokee menettävänsä oman aktiivisen roolinsa ja olevansa jotenkin ”vähemmän nainen”. Tätä surua ja kokemusta usein vähätellään vetoamalla terveeseen lapseen ja nainen saattaa painaa kokemuksensa syvälle sisimpäänsä. Itse ajattelen, että niin tällaista kuin alatiesynnytykseenkin mahdollisesti liittyvää synnytystraumaa tai -pettymystä tulisi kannattaa käsitellä asiantuntevan ammattilaisen (esim. kätilön) kanssa. Onneksi on myös suuri joukko naisia jotka ovat tyytyväisiä sektiokokemukseensa ja sektion hoito on kehittynyt viime vuosina paljon.

Millaista tukea ja turvaa doula voi tarjota synnytykseen valmistautuvalle? Doulan tuki odottajalle muokkautuu paljolti naisen toiveiden ja doulan taitojen mukaan. Doulilla on monia perustietoja ja -taitoja (esim. synnytyksen fysiologia, sairaalan käytännöt, hyvät synnytysasennot ja lääkkeettömät kivunlievityskeinot), mutta riippuu paljon doulasta miten laaja-alaisesti hän on kouluttautunut. Lisäksi doulan muu erikoisosaaminen vaikuttaa myös siihen mitä hän voi tarjota: esim. vyöhyketerapeutti ja joogaohjaaja doulina tarjoavat todennäköisesti erilaisia asioita doulattavilleen. Monelle naiselle rauhaa tuo se, että doula on ainakin hiukan tuttu jo etukäteen toisin kuin sairaalan henkilökunta.

Mitä mieltä doulat ovat sektioista? Voin puhua vain omasta puolestani mutta minusta suurin osa suomalaisista doulista näkee sen yhtenä synnytystapana. Suomessa ei tehdä ”turhia” sektioita, eli sektioon on aina jokin selvä syy. Doulien suhtautuminen sektioon on minusta hyvin neutraali ja ymmärtäväinen.

Jos haluan doulan synnytykseen ja se päätyykin yllättäin sektioon, mitä tapahtuu? Tämä riippuu paljon tilanteesta. Itse olen jäänyt synnytyssaliin odottamaan kun synnyttäjä ja puolisonsa ovat lähteneet sektioon. Sitten olen ollut tuoreen isän tukena ja seurana kun hän on tullut vauvan kanssa leikkaussalista takaisin synnytyshuoneeseen. Yleensä äidin heräilyyn on mennyt niin pitkä aika, että olen tavannut hänet vasta seuraavana päivänä tai myöhemmin. Synnyttäjän toiveesta menisin toki mukaan myös leikkaussaliin, varsinkin jos olisin synnyttäjän ainut tukihenkilö.

Tuleeko doula sektiossa mukaan leikkaussaliin? Mikä on doulan rooli? Jos niin sovitaan niin voi tulla. Yleensä leikkaussaliin lähtee mukaan vain yksi tukihenkilö eikä omalle kohdalleni ole vielä osunut tilannetta jossa olisin synnytyksestä siirtynyt synnyttäjän mukana leikkaussaliin sektioon. Silti näen, että doulan rooli siellä voi olla vastaava kuin synnytyksessä muutenkin: olla läsnä äidille, tuoda hänelle hänen kaipaamaansa läheisyyttä ja levollisuutta. Lisäksi doula voi huolehtia vastasyntyneestä ja tarvittaessa pitää esim. ihokontaktissa jos lapsen toinen vanhempi ei ole paikalla. Kaikki on sovittavissa täysin synnyttäjän toiveiden mukaan.

Mitä apua doulasta on synnytyspelkoiselle? Tutkimuksissa on havaittu, että doulan läsnäolo synnytyksessä vähentää tarvetta toimenpiteisiin ja lääkkeelliseen kivunlievitykseen sekä lyhentää synnytyksen kestoa. Jo tämä tieto voi helpottaa synnytyspelkoa, samoin kuin doulaan tutustuminen etukäteen. Lisäksi doulan kanssa yhdessä voi etukäteen valmistautua synnytykseen ja käsitellä juuri niitä juttuja jotka pelottavat. Yhdessä voidaan löytää työkaluja ja miettiä miten toimia itse synnytystilanteessa niin että pelosta huolimatta synnyttäjä pystyy toimimaan. Jos esimerkiksi sisätutkimukset lisäävät pelkoa, voi synnyttäjä toivoa ettei niitä tehdä rutiininomaisesti ja doula voi tukea etukäteen suunnitellulla tavalla jos sisätutkimusta sitten tarvitaankin. Itse olen doulannut synnytyspelkoisia, jotka ovat saaneet merkittävää apua. Doula voi olla hyvä apu myös silloin kun synnyttäjän kumppania ahdistaa sairaala.

Onko doulasta apua, jos tietää luultavasti päätyvänsä suunniteltuun sektioon? Millaista? Itse ajattelen, että tällöinkin doula voi tuoda levollisuutta ja rauhaa jännittävään ja hermostuttavaankin tilanteeseen. Tiedän kollegoita, jotka ovat olleet suunnitellussa synnytyksessä doulina. Itse olin päätymässä suunniteltuun sektioon vauvan perätilan vuoksi ja tuolloin sekä minulle että puolisolleni oli selvää, että halusimme oman, entuudestaan tutun kätilömme mukaan doulaksi. Silloin kävimme läpi hänen kanssaan mitä toivoimme häneltä sektion yhteydessä. Koska kätilöni/doulani on myös akupunktiohoitaja, toivoin hänen auttavan minua akupunktiolla. Lisäksi tiesimme hänen läsnäolonsa rauhoittavan meitä molempia. Toivoimme hänen huolehtivan myös swabbauksesta. Hän olisi varmasti käynyt myös kotikäynneillä synnytyksen jälkeen, mutta omalla kohdallani sektiosta lopulta luovuttiin kun vauva saatiinkin kääntymään raivotarjontaan.

Millaista apua doulasta on sektiosta toipumiseen, miten esim. imetys ja arpi? Tämä riippuu paljon doulan työkokemuksesta, ammattitaidosta ja siitä mitä kaikkea hän on opiskellut. Aika monet doulat ovat kouluttautuneet myös imetysohjaajiksi, joten osaavat todella auttaa myös mahdollisissa imetyspulmissa. Arven hoidon suhteen riippuu paljon monenko sektiosynnyttäjän kanssa doula on ollut tekemisissä ja kuinka hyvin hän on sektioon perehtynyt. Myös hänen muu osaamisensa vaikuttaa: esim. arpikäsittelyn osaava fysioterapeutti doulana saattaisi tarjota myös arpikäsittelyhoitoa sopivassa kohtaa. Tämä on todella yksilöllistä, siis doula- ja asiakaskohtaista.

Lisäksi jos oikein muistat käytit käsitettä "arven helliminen" tms Ihana käsite. Mitä se tarkoittaa? Arpea on hyvä hoitaa fyysisesti ihan siksi, että jos sitä ei liikuttele, voi syntyä ns. kiinnikkeitä jotka saattavat vaivata myöhemmin. Tästä pitäisi saada sairaalasta tai neuvolasta ohjeet. Tämän lisäksi arpea voi helliä kosketuksella, kiitollisuudella sekä tietyillä hengitysharjoituksilla ja mielikuvaharjoituksilla. Sektio on iso leikkaus ja toipuminen siitä on oma prosessinsa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siinä missä jollekulle toipuminen on helppoa, voi se toiselle olla haastavaa monin eri tavoin. Jos synnytykseltä on toivonut jotain ihan muuta, voi sektioon päätyminen olla myös pettymys. Yksi keino tämän kokemuksen käsittelyyn on arven helliminen: se tuo vähitellen mukaan kiitollisuuden ja hyväksynnän sille mitä tapahtui. Ajattelen myös, että tästä voi olla apua silloin kun yhden sektion kokenut nainen on uudelleen raskaana ja valmistautuu toiseen synnytykseen. Tällöin arvelle on hyvä osoittaa erityistä rakkautta ja hoivaa vaikka samalla valmistautuisikin alatiesynnytykseen. Jokainen raskaus ja jokainen synnytys on kuitenkin aina oma matkansa, joten yksi sektio ei vielä automaattisesti tarkoita seuraavaa sektiota.