sektio.fi

ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT

Mika Gissler, tutkimusprofessori (THL)

 
82a6797e-mika_gissler.png

Onko sektio synnytys? Kun syntymän edellytyksenä on synnytys, niin on. Englannissa on alettukin käyttää enemmän caesarean delivery –termiä.

Sektiot (kiireelliset ja suunnitellut) ovat lähivuosina olleet hieman laskussa. Osaatko määritellä muutamia syitä?  Tässä on ollut varmaan tavoitteena estää sektioiden määrän holtiton kasvu, kuten monissa muissa maissa. Esim. Virossa on enemmän sektioita kuin Suomessa. Jo vuodesta 1994 on sektioiden osuus ollut vakio, 16-17 prosenttia. Suunniteltujen määrä on laskenut 8 prosentista 6 prosenttiin, mutta sitten kiireellisten osuus on hiukan kasvanut 8 prosentista 10 prosenttiin.

Onko mahdollista tehdä johtopäätöstä, että sektioita tehdään joissain sairaaloissa suhteessa enemmän kuin toisissa? Miksi? 1990-luvulla sektioiden osuus vaihteli selvästi sairaaloittain, alle 10 prosentista yli 25 prosenttiin (kumpikin yliopistosairaaloita). Sen jälkeen ääripäät ovat lähestyneet toisiaan. Vuonna 2016 korkeimmat osuudet olivat Ahvenanmaan (24 %) ja Kainuun keskussairaaloissa (20 %) sekä pääkaupunkiseudulla (Naistenklinikka ja Kätilöopisto yhdessä 22 %).. Joissain sairaaloissa oli ns. perjantaisektioita. Synnytysten keskittäminen ei lisänne sektioita.

Miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suhtautuu sektioihin. Onko virallista kantaa? Äitiysneuvolaopas https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3 ei mainitse sektiosuositusta, mutta lähtökohtana on alatiesynnytys, mutta sairaaloilla on oltava sektiovalmius. SGY on varmaan tässä vahvempi toimija kuin THL.

Onko virallista tietoa, millaiset kolmen eri sektiotyypin prosentuaaliset osuudet Suomessa ovat suhteessa muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa tehtyihin sektioihin? Pohjoismaisesta tutkimuksesta löytyy tietoja sektioista Pohjoismaissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28176334. EU-maista (2010) saa vain sektioiden kokonaisprosentin: http://www.europeristat.com/images/doc/EPHR2010_w_disclaimer.pdf.