sektio.fi

Asiantuntijat vastaavat

Saara Kaikkonen, laillistettu psykologi PsM / neuvolapsykologi

 
saara_kaikkonen.jpg

Olenko oikeasti synnyttänyt kun synnytin sektiolla? Olet. Jokainen synnytys on yhtä arvokas, tärkeä ja merkityksellinen. Synnytysten kulut poikkeavat toisistaan, ja synnytys voi tapahtua eri tavoilla.

Olisin halunnut tietoa toipumisesta. Ja henkisestä tilanteen hyväksymisestä. (Mikä voisi jälkikäteen auttaa tilanteen hyväksymisessä?) Asian läpi käyminen ammattilaisen tai puolison/ystävän kanssa keskustellen useitakin kertoja voi auttaa. Vertaistuella voi olla merkittävä rooli. Lisäksi on hyvä muillakin keinoilla pitää huolta itsestään ja tehdä asioita, jotka auttavat itseä palautumisessa, kuten liikunta, riittävä uni, metsäretket. Tärkeintä on pitää itsestään ja omista tarpeistaan huolta, jutella tapahtunutta läpi yhä uudelleen sekä tutustua uuteen tulokkaaseen. Ks. myös seuraava vastaus.

Olisin halunnut tukea ja turvaa. Mistä sitä saa? Voiko itse tehdä jotain tai mihin ottaa yhteyttä? Jälkikäteen oli tarve käydä läpi ratkaisut. (Kenen kanssa / missä voisi käydä? Mitä muuten voisi tehdä, jos haluaa kerrata tilannetta?) Tukea ja tietoa voi kysyä esim. neuvolaterveydenhoitajalta, joka voi tarpeen mukaan ohjata esimerkiksi neuvolapsykologille. Synnytyksen voi käydä läpi synnytyksessä avustaneen kätilön kanssa, ja esimerkiksi synnytyspelkopoliklinikalla kätilön kanssa. Synnytyksen läpi käyminen keskustellen vaihe vaiheelta ja tarvittaessa useitakin kertoja, voi auttaa käsittämään ja hyväksymään tapahtuneen. Ota asia siis puheeksi heti synnytyssairaalassa tai neuvolassa ja pyydä tarpeen mukaan ohjausta eteenpäin. Myös esimerkiksi yksityiselle psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle on mahdollista hakeutua käymään läpi synnytykseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Synnytystä voi käydä läpi, vaikka siitä olisi kulunut jo vuosia, eikä koskaan ole liian myöhäistä ottaa asiaa puheeksi.

Minkälainen vaikutus sektiolla on vauvan ja äidin suhteeseen? Esimerkiksi äidin siirtyminen heräämöön jonne vauvaa ei saanut mukaan ensitunneiksi ja vauva oli isällä. Sektio voi vaikuttaa omalta osaltaan äidin ja lapsen suhteeseen. Toisaalta jos esim. isä saa lapsen ihokontaktiin äidin ollessa heräämössä, se voi vahvistaa isän ja lapsen suhdetta sekä lapsi saa turvallisuuden tunteen ollessaan tutun ihmisen luona. Sektio voi olla yksi lukuisista riskitekijöistä äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa, mutta ei automaattisesti esim. heikennä äidin ja lapsen välistä suhdetta. Voi olla, että sektion seurauksena vanhempi joutuu työstämään enemmän läpi omia tunteitaan ja ajatuksiaan, mikä voi myös tukea suhteen muodostumisessa. Sektio voi suojata vuorovaikutusta myös esim., jos kovasti synnytystä pelkäävä saa suunnitellun sektion tai komplisoitunut synnytys saadaan sektion avulla etenemään.

Jos äiti on ollut synnytyksessä esim. kuolemanvaarassa, tulee käydä läpi myös vaikeita ja ristiriitaisia ajatuksai itseen, synnytykseen ja vauvaan liittyen. Tärkeää on myös, että synnytyksessä mukana ollut puoliso tai tukihenkilö saa käydä läpi kokemuksiaan. Esimerkiksi äidin kiireellinen toimitus leikkaussaliin voi jättää toisen mukana olevan vanhemman yksin hämillään ja peloissaan.

Myös ensi-imetys on yhtä arvokas, tapahtuipa se ennemmin tai myöhemmin.

Olisi hyvä mikäli perhevalmennukseen nostettaisiin sektiosta hieman enemmän tietoa. Neuvoloiden perhevalmennukset ovat informatiivisia, mutta tietoa on paljon, ja sitä on usein jouduttu karsimaan. Myös sairaaloiden synnytysvalmennuksia/tutustumiskierroksia on harmi kyllä supistettu. Valmennusten sisältö oletettavasti vaihtelee myös paikkakunnittain/neuvoloittain. Mitä paremmin synnytykseen ja sen mahdollisiin eri kulkuihin valmistautuu, sen todennäköisemmin siinä voi itse olla aktiivinen toimija. Siten myös sektion mahdollinen läpikäynti perhevalmennuksessa voisi olla hyvin perusteltua, ja mikäli aihetta ei riittävissä määrin neuvoloissa käydä läpi, olisi siinä tärkeä kehityskohde. Aiheeseen on hyvä tutustua itsenäisesti, jos neuvolasta ei saa riittävää tietoa. Hyvä perusteos synnytyksen eri kulkuihin tutustuessa ja valmistautuessa on esim. Kun synnytys pelottaa. Suosittelen sen lukemista, vaikka synntys ei erityisesti pelottaisikaan. Myös synnytyksen jälkeen kirjan lukemisesta voi olla hyötyä.

Mietitytti miksi jouduin sektioon, oliko se omaa syytäni yms? Olen kysynyt paljon ylimääräisissä keskusteluissa ja pelkopolilla. Viime kädessä ammattilaiset tekevät aina synnytykseen liittyvät päätökset. Ammattilainen päättää, jos sektioon päädytään, ja se on silloin turvallisin ja perustelluin ratkaisu lapselle ja äidille. Muutoin valmistautuminen synnytykseen etukäteen sekä toisaalta mahdollisuuksien mukaan oma rentoutuminen ja tietyn hallitsemattomuudenkin hyväksyminen voivat auttaa synnytyksen sujuvuudessa, oman aktiivisen synnyttäjän roolin saavuttamisessa sekä synnytyksestä palautumisessa synnytystavasta riippumatta. Oman itsen kuunteleminen ja ilmaisu mm. kätilölle ja muille synnytyksessä mukana oleville on tärkeää. Myös omista rajoista huolehtiminen, esim. kivunlievityksen suhteen on tärkeää.

Kaiken kaikkiaan tärkeintä on pitää huolta itsestään ja omista tarpeistaan ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan jutella tapahtunutta läpi uudestaan ja uudestaan sekä rauhassa tutustua uuteen tulokkaaseen. Jos lapsi tuntuu vieraalta, häneen on vaikeaa saada kontaktia tai iloa ja palkitsevuutta vauvan kanssa seurustelusta tai oma tai puolison mieliala on matala, kannattaa ottaa asia neuvolassa puheeksi ja pyytää apua. Apua on tarjolla. Ristiriitaisektin tunteet ja "baby blues" eli alakuloisuus ja mielen herkistyminen ovat normaalia synnytyksen jälkeen, ja näitä tunteiden moninaisuutta on hyvä jokaisen käydä läpi. Synnytystä voi olla hyödyllistä käydä läpi myös myöhemmin, vaikka vuosienkin päästä tai uutta raskautta suunnitellessa.

Olet aivan yhtä arvokas ja synnytys on yhtä arvokas, synnytystavasta ja -tarinasta riippumatta. Ole itsellesi armollinen ja pidä itsestäsi ja kumppanistasi hyvää huolta.

Muuta/ oletko etsinyt apua näistä:

  • Kun synnytys pelottaa: Rouhe, Saisio, Toivanen, Toukola
  • Imetyksen tuki Ry
  • Imetyksen lohtukirja
  • Doulat, seksuaalineuvolat
  • Aktiivinen synnytys Ry
  • Synnytyspelkopoliklinikat, neuvolat, yksityiset psykologit ja psykoterapeutit