sektio.fi

SEKTIOÄITIEN JA KAIKKIEN VAUVOJEN HYVÄKSI

Sektiosta(kin) selviää

Sektioäitien hyväksi - ei sektioiden hyväksi*

KIITOS KAIKILLLE KYSELYYN VASTANNEILLE JA ASIANTUNTIJA-APUA TARJONNEILLE! Sain kyselyyn 268 vastausta. LAITAN MARRASKUUN AIKANA LISÄTIETOA YHTEYSTIETONSA JÄTTÄNEILLE. tavoitteenani ON saada sisÄltö valmiiksi ALKUVUONNA 2018. 

Sektio eli keisarileikkaus koskettaa Suomessa vuosittain noin 15-17 prosenttia synnyttäjistä. Se tarkoittaa, että meillä on joka vuosi keskimäärin noin 8000 naista, joiden synnytys päättyy suunnitellusti tai suunnittelematta leikkaukseen. Leikkauksen läpikäyneet äidit ovat tehneet yhtä rankan työn kuin muutkin synnyttäjät. Sektiosta ja erityisesti toipumisesta löytyy kuitenkin toistaiseksi vain hajanaisesti tietoa. Meiltä on puuttunut kanava, joka yhdistää asiantuntijoiden tiedon ja sektioäitien hiljaisen tiedon. Sektio.fi on paikka, jossa autetaan ja jaetaan tietoa kootusti äideille ja tuleville äideille. Tavoitteena on lisätä äitien hyvinvointia. Kun äiti voi hyvin, vauvakin voi hyvin!

Aktiivinen synnytys tarkoittaa synnyttäjän omien toiveiden ja kehon huomioimista synnytyksen aikana. Siihen kuuluu osana esimerkiksi synnyttäjän oma valmistautuminen ja erilaisiin kivunlievitystapoihin tutustuminen. Synnytykseen valmistautuminen ei mene hukkaan, vaikka synnytys päättyisikin yllättäin sektioon. Aktiivisella otteella ja tunnistamalla omat toiveesi, voit mahdollisesti helpottaa myös leikkauksesta toipumistasi.

Synnytykseen valmistautuminen ja sektiosta toipuminen ovat isoja asioita. Mitä olisit halunnut etukäteen tietää sektiosta? Mikä mielestäsi auttoi eniten toipumisessa? Ole ystävällinen ja vastaa alla olevaan kyselyyn viimeistään 30.9. Ohjeet löydät kyselyn vierestä. Kyselyn vastauksia käytetään lähtökohtana tarkemmalle sisällön suunnittelulle.

Todistetaan yhdessä, että sektiosta(kin) selviää! Vastausten avulla on tarkoitus ymmärtää sektioäitien synnytykseen valmistautumista ja toipumista koskevia tarpeita sekä vahvistaa sitä, millaisen tiedon jakaminen auttaa nykyisiä ja tulevia sektioäitejä sekä kaikkia vauvoja. Vastaamalla kyselyyn voit vapauttaa itsesikin mahdollisesta syyllisyyden tunteesta siitä, että kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan.

Tavoitteena on julkaista yhteenveto kyselyn tuloksista lokakuussa 2017 ja tämän perusteella koota sisältö loppuvuoden aikana. Jos sinulla on kiinnostusta osallistua enemmän, jätä tietosi täällä.

Käytetyt lähteet faktojen osalta: THL, Väestöliitto

* Täällä ei ole tarkoitus selittää sektioleikkauksia tai ottaa kantaa niiden tarpeellisuuteen. Täällä on tarkoitus ymmärtää äitejä - synnytykseen valmistautumisen vaikutuksia ja helpottaa toipumista. 

 
sektio-keisarileikkaus.jpg
Sektio.fi on paikka, jossa autetaan ja jaetaan tietoa kootusti äideille ja tuleville äideille.

sektioäitien hyväksi

ei sektioiden hyväksi.

Miten sinä selvisit sektiosta?

 
Jos sinulla on useita synnytyksiä, voit täyttää lomakkeen silti vain kerran (voit tarkentaa avoimissa vastauksissa). Saat toki kirjoittaa jokaisesta sektiosta myös oman kyselyn.
Jos sektio on tehty Suomessa, kirjoita sairaala. Ulkomailla vain maa riittää.
Esim. Miltä se tuntui? Saitko tarpeeksi tietoa asiasta?
Yleisarvosana: Kuinka olet kokenut selviytyneesi sektiosta
Kuinka valmistauduit synnytykseen?
Voit merkitä useamman, vaihtoehdot ovat osittain päällekkäisiä keskenään.
Esim. Mitä kivunlievitystapoja suunnittelit käyttäväsi ja mitä lopulta käytettiin?
Täällä ei ole tarkoitus selittää sektioleikkauksia tai ottaa kantaa niiden tarpeellisuuteen. Voit kuitenkin avata leikkaussalikokemusta halutessasi.
Voit kertoa myös miten tukihenkilösi huomioitiin.
Mitkä alla olevista toteutuivat toipumisen alussa sairaalassa?
Mitä hoitomuotoja tai toipumistapoja olet käyttänyt sairaalasta kotiuduttuasi?
Esim. Onko alatiesynnytys mahdollinen, kun olen kerran synnyttänyt sektiolla? Mitä haittavaikutuksia vauvalle on sektiosta?
Esim. Olenko oikeasti synnyttänyt, kun synnytin sektiolla? Mitä lääkkeitä sain leikkausta varten? Milloin voin aloittaa liikunnan?
Keneltä haluaisit kuulla vastauksen
Sivun sisältöä koottaessa haastatellaan asiantuntijoita. Valitse alla olevista keneltä mieluiten haluat kuulla vastauksen.
Sivun sisältöä varten on tarkoitus haastatella alan asiantuntijoita. Voit ehdottaa sopivia haastateltavia.
Voit kirjoittaa esim. omiin fiiliksiin, haavan hoitoon tai hankintoihin (kuminauhattomat alushousut on pop!) liittyviä vinkkejä.
Sektio.fin on tarkoitus kerätä yhteen paikkaan vinkkejä sektioäideille. Kirjoita tekstikenttään mahdollisia hyödyllisiä linkkejä kuten verkkosivuja, kirjoja, palveluita (esim. äitiysfysioterapeutit, sopivat raskauden jälkeisen ajan liikuntapalvelut, sektiodoulat).
Vapaaehtoinen linkki synnytyskertomukseen, jos olet sellaisen tehnyt esim. blogiin.
http://
  • Kyselyn vastauksia käytetään apuna suunniteltaessa sektio.fi sisältöä.
  • Kyselyn vastausten avulla on tarkoitus ymmärtää sektioäitien synnytykseen valmistautumista ja toipumista koskevia tarpeita sekä myöhemmin jakaa oikeanlaista tietoa ja auttaa tulevia sektioäitejä ja kaikkia vauvoja. 
  • Kysymyksiä on paljon. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Voit siis valita ne aiheet, jotka sinua kiinnostavat ja jättää tyhjäksi haluamasi kohdat.
  • Kyselyn vastauksia hyödynnetään kokonaisuuksina - yksittäisiä lainauksia ei poimita ilman vastaajalta saatua lupaa.
  • Kaikki sähköpostinsa jättäneet saavat yhteenvedon kyselyn vastauksista samaan aikaan kun vastaukset julkaistaan täällä lokakuussa 2017 (tavoite).
  • Kyselyllä ei ole tarkoitus selittää sektioleikkauksia, joten täsmennetyt leikkausta toimenpiteenä ja leikkaussalia käsittelevät kysymykset on rajattu pois.
  • Kyselyllä ei ole tarkoitus ottaa kantaa leikkausten tarpeellisuuteen.
  • Jos sinulla on kiinnostusta kehittää jaettavaa tietoa, voit jättää yhteystietosi halutessasi täällä.

 


SUUNNITELTU SEKTIO

Suunniteltu tai elektiivinen sektio tarkoittaa etukäteen sovittua keisarileikkausta. Yleisimmät syyt etukäteen sovitulle leikkaukselle ovat sikiön perätila, istukan poikkeava sijainti, vauvan suuri koko tai hidastunut kasvu, aiemmista synnytyksistä saadut vauriot tai synnytyspelko.


KIIREELLINEN SEKTIO

Kiireellinen sektio eli päivystyskeisarileikkaus on vaihtoehto, jos vauvan voinnissa tapahtuu muutoksia tai synnytys ei muuten etene normaalisti. Kiireellinen sektio tehdään yleensä puudutuksessa, mutta joskus leikkaus vaatii nukutuksen. Lääkäri tekee päätöksen kiireellisestä sektiosta synnytyssalissa. 


HÄTÄSEKTIO

Hätäsektio eli hätäkeisarileikkaus tehdään, kun synnytys päätyy syystä tai toisesta hätätilanteeseen ja vauvan vointi heikkenee hengenvaarallisesti. Hätäsektiossa äiti nukutetaan ja viedään leikkaussaliin mahdollisimman nopeasti. Erona muihin sektioihin, tukihenkilö ei pääse mukaan leikkaussaliin.

 
Synnyttäjän omasta toiveesta ja valmistautumisesta huolimatta kaikki ei aina mene niin kuin on itse suunnitellut.
 

 

Jaetaan tietoa ja empatiaa.

 
 

SEKTIO.FI on syntynyt arvopohjaisesti - täällä jaetaan tietoa ja empatiaa. Jos haluat osallistua, voit jättää ideasi ja yhteystietosi.

 
sektio.jpg