sektio.fi

Sektiokysely

Me selviämme sektiosta(kin)

 

KIITOS kyselyyn vastanneille 268 äidille

Syyskuussa 2017 tällä sivulla julkaistiin kysely. Kyselyyn tuli 268 vastausta äideiltä ja lisäksi joukko asiantuntijoita innostui tarjoamaan apuaan. Kyselyn huima suosio yllätti. Parasta palautetta oli, että jo kyselyllä itsellään oli terapeuttinen vaikutus sektiosta toipumiseen. Vastausten avulla oli tarkoitus ymmärtää sektioäitien synnytykseen valmistautumista ja toipumista koskevia tarpeita sekä vahvistaa sitä, millaisen tiedon jakaminen auttaa nykyisiä ja tulevia sektioäitejä sekä kaikkia vauvoja. Alta löydät tiiviin yhteenvedon kyselyn vastauksista. Yhteenvedossa on keskitytty erityisesti hyvinvointia tukeviin näkökulmiin. Sivulla esiintyvät lainaukset ovat otteita sektiokyselyn avoimista vastauksista.


 

Kuinka olet kokenut selviytyneesi sektiosta?

n = 256, klikkaa piirakan sektoreihin nähdäksesi vastaajamäärät

SEKTIOSTA SELVIYTYMINEN

Sektiokyselyyn vastasi 268 äitiä, joille on tehty sektio vuosina 2007 - 2017. Vastauksissa esiintyi 26 sairaalaa ympäri Suomen. Lisäksi mainittiin kolmessa eri maassa tehtyä sektiota. Suurimmat sairaalat painottuivat vastauksissa. Vastausten Top 3 kärjen muodostavat Kätilöopiston sairaala HYKS, Naistenklinikka HYKS ja Naistenklinikka TYKS, joista tuli yhteensä hieman yli puolet (51 %) vastauksista. Tämä on luonnollista, sillä kyselyä jaettiin satunnaisesti sosiaalisessa mediassa eikä sen vastauksissa tavoiteltu sektiosynnytysten todellista jakaumaa eri sairaaloiden tai sektiotyyppien välillä.

Vastaajista 71 prosenttia kokee selvinneensä sektiosta hyvin tai loistavasti. Tarkasteltaessa vastauksia on todettava, että hyvän tai loistavan selviytymisen kokemukseen ei ole vastausten perusteella löydettävissä yksittäistä syytä. Ainoa yhteinen tekijä oli, että kaikilla positiivisen okemuksen omaavilla oli mukana tukihenkilö. Toisaalta tukihenkilön läsnäolo oli lähes yhtä yleistä muissakin vastausvaihtoehdoissa. Erityisinä syinä hyvään tai loistavaan kokemukseen mainittiin muun muassa kipujen hallinta, liikkumaan lähtemisen nopeus, vauvan kunto sekä hoitohenkilökunnan ja oman lähipiirin tuki.

"Pääsin heti seuraavana päivänä liikkeelle ja siitä palautuminen lähti." "Koin koko ajan olevani hyvissä käsissä." "Asenne ratkaisee, olen päättänyt olla positiivinen ja se on vaikuttanut todella paljon."

Negatiivisia kokemuksia selviytymisestä ei tule väheksyä, vaikka niitä tulikin suhteessa hyvin vähän suhteessa muihin. Vain 4 prosenttia äideistä kertoi selvinneensä huonosti tai tunnusti selviytymisen olevan vielä käynnissä. Tarkentavissa vastauksissa painottuivat yllättävät kivut, omien odotusten vastainen synnytyskokemus sekä "henkiset arvet".

Fyysisesti ihan ok rivakkaan tahtiin normaalisti. Henkisesti otti alkuun koville. Käsittelin asiaa paljon ja tulin sinuiksi sektion kanssa.
— äiti, sektion vuosi tuntematon
Leikkauksen jälkeen toivuin käsittämättömän nopeasti. Haava jäi kuitenkin kireäksi. Tästä olisin halunnut enemmän tietoa synnytyksen yhteydessä!
— äiti, sektio 2016
Kun lapsi kasvoi, synnyttyskokemuksen merkitys väheni ja tärkeintä oli, että lapsi voi hyvin.
— äiti, sektio 2015

Tärkeimmät keinot valmistautua

n = 224, vastaajia pyydettiin nimeämään kaksi tärkeintä keinoa

SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Vastaajista 96 prosenttia oli valmistautunut synnytykseen. Valmistautumisen keinoja ja niiden yhdistelmiä oli lähes yhtä paljon kuin vastaajia. Mikään yksittäinen keino ei noussut selvästi ylitse muiden. Kysyttäessä vastaajilta kahta tärkeintä valmistautumiskeinoa, saivat vertaistuki, faktatieto, liikunta tai kevyt kuntoilu, rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu sekä äidin, puolison tai muun tukihenkilön tuki lähes yhtä paljon ääniä.

Kaikista kyselyyn vastanneista äideistä 59 prosenttia oli tehnyt synnytyssuunnitelman. Vastausten perusteella vaikuttaa, että synnytyssuunnitelman kirjoittaminen koettiin tärkeäksi, vaikka synnytys ei toteutunutkaan suunnitellusti.

"Ei toteutunut oikeastaan miltään osin. Suunnittelin mielessäni luonnollisen alatiesynnytyksen ilman kivunlievitystä, mutta lopulta synnytykseni oli kiireellinen sektio spinaalipuudutuksen ja ilokaasun voimin."

Useat yllättäin sektioon päätyneet äidit kertoivat tehneensä synnytyssuunnitelman, jossa suosivat lääkkeettömiä kivunlievitystapoja. Vastauksissa näkyi pettymys, kun lopulta kivut yllättivät tai sektio vaati kovat puudutteet. Kommentit leikkaussalista antavat ymmärtää, että usealle kiireelliseen sektioon päätyneelle äidille leikkaussali oli ehkä hieman yllättäinkin positiivinen kokemus.

"Kokemus oli rankka vaikka sektiopäätös oli pitkän käynnistelyn jälkeen helpotus." "Salissa kaikki sujui hyvin. Jännitystä helpotti kirurgin ensimmäinen rento kommentti: "päivän tärkein kysymys, mitä radiokanavaa kuunnellaan?"

Useimmat suunnitellun sektion läpikäyneet äidit eivät olleet mielestään tehneet synnytyssuunnitelmaa. Muutama äiti kertoi nimenomaan suunnitellun sektion olleen synnytyssuunnitelmansa.

Minun mielestä synnytystä ei voi suunnitella
— Äiti, sektio 2010
Kävin tutustumassa synnytysosastolla ja juttelemassa pelkopolilla.
— Äiti, sektio 2017
Valmistauduin mökkeilemällä.
— äiti, sektio 2007

SEKTIOSTA TOIPUMINEN

Äitien toipumistavoissa oli suurta vaihtelua. Kipulääkkeet, liikkeelle lähtö ja arven suihkuttaminen olivat selvällä enemmistöllä käytetyimmät hoitomuodot sairaalassa. Näitä jokaista oli käyttänyt yli 80 prosenttia vastaajista. Suihkuttamisen lisäksi vain 35 prosenttia vastaajista oli saanut muunlaista hoitoa arpeen. Sektiosta toipuminen esitellään isompana kokonaisuutena täältä.

Pyysin että vauva tuotaisiin jo leikkaussaliin vierelleni ja että vauva olisi ennen tätä kokoajan isänsä kanssa (punnitusten yms. ajan).
— Äiti, sektio 2016
Minulle opetettiin, miten pääsen sängystä ylös (kyljen kautta). Sain imetysohjausta.
— Äiti, sektio 2016

Mitkä alla olevista toteutuivat toipumisen alussa sairaalassa?

n = 246
Rauhallisia kävelylenkkejä.
— Äiti, sektio 2015
Imetystyyny helpotti ettei vauva paina haavan päälle
— Äiti, sektio 2016
Kaalinlehdet rinnoille. Luumunektari ja lakut vatsan toiminnan edistämiseksi.
— äiti, sektio 2017

Mitä hoitomuotoja tai toipumistapoja olet käyttänyt sairaalasta kotiuduttuasi?

n = 246