sektio.fi

Asiantuntijat vastaavat

Kätilöt (TAYS)

 
TAYS_kätilöt.jpg

Onko sektio synnytys?
Vauva voi syntyä myös sektiolla, joten kyllä, se on synnytys.

Mikä on kätilön rooli sektiossa?
Kätilön tehtävänä on ohjata, opastaa ja tukea synnyttäjää ja hänen tukihenkilöään. Varmistaa, että leikkauksen kannalta kaikki valmistelut on tehty. Leikkauksessa kätilö vastaanottaa lapsen leikkaavalta lääkäriltä ja tuo vauvan vanhemmille. Tästä alkaa vanhemmuus ja koko perhe voi tutustua toisiinsa. Kätilön tehtävä on luoda mahdollisuus hyvälle ensikontaktille.

Saako vauvan pyytää sektion jälkeen rinnalle synnytyssalissa tai heräämössä? Kuinka yleensä toimitaan? Mikäli vauva on hyväkuntoinen eikä vaadi välitöntä lastenlääkärin tarkistusta, äiti saa vauvan ihokontaktiin jo leikkaussalissa. Puoliso tai tukihenkilö saa myös halutessaan vauvan iholle, mikäli se ei ole äidille mahdollista tai mikäli vanhemmat näin sopivat. Vauva pääsee rinnalle viimeistään heräämöseurannassa.

Voiko ensi-imetystä pyytää jo synnytyssalissa tai heräämössä? Kuinka yleensä toimitaan? Ensi-imetys on erityisen tärkeää ja äitiä kannustetaan siihen. Jos vauva siirtyy suoraan lastenosastolle hoitoon, äidin omat lypsämät maitotipat annetaan hänelle niin pian kuin se on mahdollista.

Millaista tukea ja turvaa kätilö voi tarjota sektiossa ja sen jälkeen?
Kätilön perustehtävä on kulkea perheen vierellä. Hän auttaa, tukee, rohkaisee ja tarvittaessa lohduttaa perhettä kaikissa tilanteissa. Kätilö kertoo perheelle kaiken aikaa mitä tapahtuu ja miksi. Äidin ja vauvan voinnin seuraaminen kuuluu kätilön työhön sektion aikana ja sen jälkeen.

Onko kätilöllä vinkkejä sektiosta toipumiseen esim. imetys ja arven hoito.
Fyysinen toipuminen on erilaista sektion jälkeen, mutta hyvä kivunlievitys auttaa varhaisessa liikkeelle lähtemisessä ja se taas edistää toipumista. Keisarileikkaus on iso vatsanalueen leikkaus ja toipuminen vie aikaa. Synnyttäneen naisen muuttuva hormonitoiminta vaikuttaa mielialaan. Itkuherkkyys ja heilahtelut mielialassa hetkestä toiseen ovat normaalia synnytyksen jälkeen. Synnytyksen aikaiset yllättävät muutokset esim. alatiesynnytyksen päätyminen sectioon voivat tuntua epäonnistumiselta.
Kannattaa kuitenkin ajatella niin, että näissä tilanteissa pyritään turvalliseen syntymään. Maito voi nousta hieman hitaammin sektion jälkeen, mutta yksilölliset erot ovat mahdollisia, sillä maidon nousuun vaikuttavat monet asiat. Vauvantahtinen imetys aktivoi maidon nousua.

Onko sektio kätilölle pettymys? Ei koskaan. Kätilön tehtävänä on auttaa maailmaan hyväkuntoinen vauva ja turvata äidille turvallinen synnytys, joskus se on sektio.

Mistä sektio johtuu? Joskus on niin, että sektioon ei ole yksittäistä syytä vaan tilanteeseen vaikuttavat useat eri tekijät. Lääkäri tekee sektiopäätöksen punnittuaan synnytykseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä synnyttäjän ja hoitavan kätilön kanssa. On vaikea jälkikäteen sanoa olisiko sektiolta vältytty, jos olisi toimittu toisin. Toisaalta tavoitteena on saada vauva syntymään, ja joskus siihen tarvitaan toimenpide (sektio tai
imukuppi) ja odottelusta ei ole enää hyötyä tai se on mahdotonta, esimerkiksi tilanteessa, jossa vauvalla on huonot sydänäänet.

Voisinko jotenkin välttää sektion seuraavassa raskaudessa?
Omalla toiminnalla ei voi aiheuttaa sektiota eikä toisaalta välttää sektiota. Terveillä elämäntavoilla voi kuitenkin pyrkiä ehkäisemään raskausdiabeteksen syntymisen, ylipainon ja monta muuta sektioriskiä lisäävää tekijää.

Tukisanasi sektioon yllättäin joutuvalle?
Olemme täällä sinua ja vauvaa varten.

TAYSin kätilöt vastasivat kysymyksiin ryhmänä. TAYSin kätilöt vastaavat odottajien ja äitien kysymyksiin myös osoitteessa kysykatilolta.fi.